מימון פרויקטים בארץ ללא ליווי בנקאי

החברה עוסקת במימון פרויקטים אותם בוחר היזם שלא לממן בליווי בנקאי (עקב היקף קטן של הפרויקט או מכל סיבה סובייקטיבית אחרת של היזם). אחוז המימון הינו בשיעורים משמעותיים מההון הנדרש לצורך הקמת הפרויקט.
 
התמורה למימון הנ"ל יהיה מנגנון המותאם למאפייני הפרויקט וצרכי היזם. חלקה של חברת מניף ברווח נקבע, בד"כ, עפ"י תקופה והרווחים הכוללים בפרויקט.
 
בנוסחת התמורות מעניקה מניף יתרונות ליזם על ידי קביעת מדרגות בהתאם לתקופה ולרווחיות. דהיינו, ככל שתקופת הפרויקט מתקצרת וככל שהרווחים גדלים חלקו של היזם ברווח גדל. יתרון זה ניתן ליישום גם לפני סיום הפרויקט באמצעות אופציה המוענקת ליזם המאפשרת לו את החזרת המימון בכל עת, גם לפני תום הפרויקט בפועל.
 
הביטחונות למימון הינם שיעבוד בדרגה ראשונה של נכסי הפרויקט.
ניהול הפרויקט מתבצע ע"י מניף בדומה לליווי בנקאי סגור אך ביצירתיות וחופש פעולה גדולים יותר ליזם ולרוב ללא עלויות נוספות.