יתרונות ליזם

מימון ההון ע"י חברת מניף מאפשר ליזם להגדיל את יכולת הביצוע, ולמעשה השגת היתרונות הבאים:
  • מינוף ההון העצמי והשגת תשואות גבוהות יותר על הון זה
  • ניצול הזדמנויות עסקיות
  • הגדלת הרווח הכולל (חלקנו ברווח תמיד נמוך מחלקנו בהשקעה)
  • הפעלה טובה יותר של ההוצאות הקבועות וכתוצאה מכך הגדלת הרווחים ליזם
  • פיזור סיכונים על ידי הגדלת מספר הפרויקטים
  • פריסת פרויקטים רחבה יותר בארץ ובחו"ל