מימון פרויקטים בחו''ל

לחברת מניף  תיק הלוואות של פרויקטי נדל"ן אותו מימנה בעבר בחו"ל. בימים אלו מניף אינה מבצעת השקעות חדשות בחו"ל אולם מדיניות זו נבחנת מפעם לפעם לפי מצב השוק וצרכיו.